As for me autumn

a-wooded-path-in-autumn

Autumn is a beautiful season for me. You can stroll the beautiful gardens deep in the autumn woods, because it’s very wonderful to see the different colored leaves flow. When I feel sad thoughts and walking helps to restore the smile.

Ինձ համար աշունը մի գեղեցիկ եղանակ է . Խոր աշնանը կարելի զբոսնել այգիներում գեղեցիկ անտառներում, որովհետև շատ հիասքանչ տեսնել տարբեր գույնի տերևների թափվելը. Երբ տխրում ես զբոսանքը օգնում է վերականգնել մտքերը և ժպիտը:

By meridallaqyan Posted in English

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s