Առցանց թեստային աշխատանք

15210118_18d024b7a2http://movsisyannune.com/2012/05/05/%D5%A9%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/

1. Սխալներն ուղղել.

վախում եմ-վախենում եմ

բազմիցս անգամ-բազմիցս

հազվադեպ է պատահում-

ուրիշ այլ մարդիկ-ուրիշ մարդիկ

խոսքը քեզ է վերաբերվում-խոսքը քեզ է վերաբերում 

ճապոնուհի մարզուհի-ճապոնացի մարզուհի 

ձեր պես-ձեզ պես 

ի օգուտ

խոստովանվել-խոստովանել 

փախնել-փախչել

կապնվել-կապվել

զանգվել-զանգահարել կամ զանգել

երիցս անգամ-երիցս

ներ է դնում-ներդնում է 

դուրս գնալ դուրս-դուրս գնալ

ներս մտավ ներս-ներս մտավ

թողել-թողնել

սիրահարվել մեկի վրա-սիրահարվել մեկին

 

2.Այս մասերը միացներով` բառեր կազմել

հոգի+վիճակ-հոգեվիճակ

հոգի+ որդի-հոգեորդի

ոգի+ավորված-ոգևորված

տարի+վերջ-տարեվերջ

գինի+ավետ-

ոսկի+վառ-ոսեվառ

ալի+հեր-ալեհեր

3. Հետևյալ բառակապակցությունների իմաստը մեկ բառով արտահայտել:

ա. գետի սկիզբ առնելու տեղը-գետաբերան

բ. ծովի ջրերի հետ քաշվելը-տեղատվություն

գ. լեռան ստորին մասը-ստորոտ

դ. ձկների խումբը-վտառ

ե. գորտի ձագ-շերեփուկ

 

4. Մաքուր բառին առնվազն 5 հոմանիշ գրել:

Մաքուր-Հստակ, ջինջ, վճիտ,զուլալ,պարզ,անապակ.

5. Կապույտի երանգներ մատնանշող բառեր գրել:

Լուրթ,երկնագույն,ծավի,կապտագույն.